Erfgoedprijs | Noord-Brabant

De Brabantse Monumentenprijs

De Brabantse Monumentenprijs - Aandacht, voorbeeld, initiatief

De Brabantse Monumentenprijs wordt sinds 1988 jaarlijks uitgereikt. Doel van de prijs is het onder de aandacht brengen van het Brabantse monumentale erfgoed in het algemeen en het belonen van geslaagde initiatieven op gebied van beheer en behoud van monumenten in het bijzonder. De prijs hoopt een bijdrage te leveren aan een positief klimaat voor behoud van kwetsbare monumenten. Daarnaast worden initiatieven met betrekking tot restauratie van verwaarloosde en herbestemming van leegstaande monumenten in de provincie Noord-Brabant gestimuleerd.

Aangezien Brabant een zeer uitgebreid en gevarieerd monumentaal erfgoed kent, wordt jaarlijks een nieuw thema vastgesteld om steeds andere facetten van beheer en behoud voor een breder publiek zichtbaar te maken. Alle ingezonden monumenten worden beoordeeld door een vakkundige jury.

Monumenten en erfgoed advies functie
De monumentenfedecratie Noord-Brabant is de provinciale koepel van 10 wakkere vrijwilligersorganisaties op het gebied van erfgoed
Lees meer >>

Erfgoed cafe
De Erfgoedcafes zijn het discussieplatform over het Brabants Erfgoed en zijn voor alle belangstellenden vrij toegankelijk
Lees meer >>

Actueel